Cofrestru a ffioedd

Cofrestru

Os hoffech chi roi enw eich plentyn ar gyfer lle yng Nghylch Meithrin y Parc, e-bostiwch Cylch-y-parc@hotmail.co.uk gyda’r manylion canlynol:

  • Enw llawn y plentyn
  • Dyddiad geni’r plentyn
  • Cyfeiriad y plentyn
  • Eich perthynas chi â’r plentyn
  • Pa sesiynau sydd eu hangen ar gyfer y plentyn

Ffioedd

Sesiwn bore (8.30 – 11.30) – £13.50
Sesiwn prynhawn (12.30 – 15.00) – £11.25

Am gwybodaeth am gofal cofleidiol ar gyfer plant sy’n mynychu meithrinfa Ysgol Treganna – gweler dudalen ‘gofal cofleidiol’. Byddwn yn derbyn taliad ffioedd drwy drosglwyddiad rhyngrwyd yn unig. Taliadau erbyn y 15fed o bob mis.

*Mae plant 3 oed yn gymwys i gael addysg cyn ysgol am ddim, a gallwch roi cais i’r Awdurdod Lleol am Gyllido Blynyddoedd Cynnar os ydynt yn parhau yng Nghylch y Parc y tu hwnt i 3 oed.