Mae Cylch Meithrin y Parc yn darparu gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg o 2 oed i oed cyn ysgol.  Rydym wedi ein lleoli yn Clwb Pel-Foli Traeth Caerdydd ym Mharc Victoria, Treganna, ac yn darparu awyrgylch croesawgar, llawn anogaeth. Rydym ni’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu drwy chwarae, o dan arweiniad staff cymwys ac ymroddgar.  Bydd plant (a rhieni) di-gymraeg neu rhai ag ychydig o Gymraeg ganddynt yn teimlo’r un mor gartrefol â phlant sy’n rhugl yn y Gymraeg.

  • Mae sesiynau bore yn cael eu cynnal rhwng 08.30 – 11.30 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae sesiynau prynhawn yn cael eu cynnal rhwng 12.30 – 15.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae gofal cofleidiol ar gael i blant sy’n mynychu meithrinfa Treganna

🏃‍♀️Fydd sawl yn gwybod fy mod i'n ffan mwyaf @CylchParc ac hefyd yn aelod o Fwrdd @MudiadMeithrin Dyna pam dwi'n rhedeg @CardiffHalf ar 27 Mawrth i gyfrannu at ymdrech codi arian Cylch. Cysidrwch noddi os oes awydd. Diolch! I am raising money for http://gf.me/u/224m5z #GoFundMe

AD ogydd @yberllandeg @mynyddbychan @YsgolPwllCoch @CoedYGof @YsgolHamadryad @CRhHamadryadPTA @RhAG1 @cylchpwllcoch @CylchGlanMorfa @ywaunddyfal @CylchParc https://twitter.com/CarylClwb/status/1471235540670369806

Load More...