Rydym yn

croesawu pawb, beth bynnag yw’r iaith gartref

Rydym yn

ganolbwyntio ar les plentyn

Rydym yn

rhan o rhwydwaith Mudiad Meithrin

Mae Cylch Meithrin y Parc yn darparu gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg o 2 oed i oed cyn ysgol.  Rydym wedi ein lleoli yn Festri Capel Salem yn Nhreganna ac yn darparu awyrgylch croesawgar, llawn anogaeth. Rydym ni’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu drwy chwarae, o dan arweiniad staff cymwys ac ymroddgar.  Bydd plant (a rhieni) di-gymraeg neu rhai ag ychydig o Gymraeg ganddynt yn teimlo’r un mor gartrefol â phlant sy’n rhugl yn y Gymraeg.

  • Mae sesiynau bore yn cael eu cynnal rhwng 08.30 – 11.30 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae sesiynau prynhawn yn cael eu cynnal rhwng 12.30 – 15.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae gofal cofleidiol ar gael i blant sy’n mynychu meithrinfa Treganna.

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Twitter

APPLY NOW for nursery places for September 2020 for 3-4 year olds. Deadline for applications is February 24th 2020! https://t.co/6O40K5GhLr #educardiff #pwllcoch

@PethePontcanna @CardiffMums @WeAreCardiff @victoriaparkcom @PlasturtonGard @CylchParc

🌞Ydych chi'n chwilio am le Meithrin o Fedi 2020?🌈
Are you looking for a nursery place from Sept 2020?☀️

https://t.co/kcLagASBQa

🌞Ceisiadau'n agor 20/1/20
Applications open 20/1/20☀️
https://t.co/7vTrJXb4Gh🌈

#niywpwllcoch
#wearepwllcoch #pwllcoch

Load More...