Rydym yn

croesawu pawb, beth bynnag yw’r iaith gartref

Rydym yn

ganolbwyntio ar les plentyn

Rydym yn

rhan o rhwydwaith Mudiad Meithrin

Mae Cylch Meithrin y Parc yn darparu gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg o 2 oed i oed cyn ysgol.  Rydym wedi ein lleoli yn Clwb Pel-Foli Traeth Caerdydd ym Mharc Victoria, Treganna, ac yn darparu awyrgylch croesawgar, llawn anogaeth. Rydym ni’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu drwy chwarae, o dan arweiniad staff cymwys ac ymroddgar.  Bydd plant (a rhieni) di-gymraeg neu rhai ag ychydig o Gymraeg ganddynt yn teimlo’r un mor gartrefol â phlant sy’n rhugl yn y Gymraeg.

  • Mae sesiynau bore yn cael eu cynnal rhwng 08.30 – 11.30 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae sesiynau prynhawn yn cael eu cynnal rhwng 12.30 – 15.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae gofal cofleidiol ar gael i blant sy’n mynychu meithrinfa Treganna.

Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException

Twitter

Eisiau dysgu Cymraeg? Dydy hi ddim yn rhy hwyr i gofrestru! #ClwbCwtsh #Caerdydd
Want to learn Welsh? It’s not too late to register! #Cardiff #dysguCynraeg #learnwelsh @cdflibraries @CylchMeithrin @cylchpwllcoch @CylchParc @cylchmeithrint2

'Nature has shaken us': Welsh youths' 2020 message to the world https://www.theguardian.com/uk-news/2020/may/18/nature-has-shaken-us-welsh-youths-2020-message-to-the-world

Load More...