Rydym yn

croesawu pawb, beth bynnag yw’r iaith gartref

Rydym yn

ganolbwyntio ar les plentyn

Rydym yn

rhan o rhwydwaith Mudiad Meithrin

Mae Cylch Meithrin y Parc yn darparu gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg o 2 oed i oed cyn ysgol.  Rydym wedi ein lleoli yn Clwb Pel-Foli Traeth Caerdydd ym Mharc Victoria, Treganna, ac yn darparu awyrgylch croesawgar, llawn anogaeth. Rydym ni’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu drwy chwarae, o dan arweiniad staff cymwys ac ymroddgar.  Bydd plant (a rhieni) di-gymraeg neu rhai ag ychydig o Gymraeg ganddynt yn teimlo’r un mor gartrefol â phlant sy’n rhugl yn y Gymraeg.

  • Mae sesiynau bore yn cael eu cynnal rhwng 08.30 – 11.30 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae sesiynau prynhawn yn cael eu cynnal rhwng 12.30 – 15.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae gofal cofleidiol ar gael i blant sy’n mynychu meithrinfa Treganna.

Facebook

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Twitter

AD ogydd! @MenterCaerdydd @cylchpwllcoch @CRhHamadryadPTA @CylchGlanMorfa @ywaunddyfal @CylchGrangetown @CylchParc @CylchPentrebaen @cdflibraries @Llandaff_Hub @Whitchurch_Hub @Fairwater_Hub https://twitter.com/CarylClwb/status/1439698279357353986

Do you want to learn Welsh? Email for more information on these free, online sessions.
Eisiau dysgu Cymraeg? Cysylltwch am fwy o wybodaeth. AD ogydd
@cylchpwllcoch @ywaunddyfal @CylchParc @CMTrelai @CylchGrangetown @CylchTreganna

Load More...