Rydym yn

croesawu pawb, beth bynnag yw’r iaith gartref

Rydym yn

ganolbwyntio ar les plentyn

Rydym yn

rhan o rhwydwaith Mudiad Meithrin

Mae Cylch Meithrin y Parc yn darparu gofal blynyddoedd cynnar drwy gyfrwng y Gymraeg o 2 oed i oed cyn ysgol.  Rydym wedi ein lleoli yn Festri Capel Salem yn Nhreganna ac yn darparu awyrgylch croesawgar, llawn anogaeth. Rydym ni’n rhoi cyfle i’r plant ddysgu drwy chwarae, o dan arweiniad staff cymwys ac ymroddgar.  Bydd plant (a rhieni) di-gymraeg neu rhai ag ychydig o Gymraeg ganddynt yn teimlo’r un mor gartrefol â phlant sy’n rhugl yn y Gymraeg.

  • Mae sesiynau bore yn cael eu cynnal rhwng 08.30 – 11.30 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae sesiynau prynhawn yn cael eu cynnal rhwng 12.30 – 15.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod tymor yr ysgol
  • Mae gofal cofleidiol ar gael i blant sy’n mynychu meithrinfa Treganna.

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#4) Application request limit reached
Type: OAuthException
Code: 4
Please refer to our Error Message Reference.

Twitter

Mae Cylch Meithrin #Maesymorfa #Caerdydd yn chwilio am Dirprwy Arweinydd. Dyddiad cau 21 Mai.
@cylchparc
@CM_caeaullandaf
@Cylchpilipala
@cylchycoed
@cylchgrangetown
@ysgolglanmorfa
@nantlleucu
@cylchmeithrin
@cyngorcaerdydd
@mentercaerdydd
https://t.co/HoItRVEGL4
#yagym

Mae Cylch Meithrin #Maesymorfa #Caerdydd yn chwilio am Dirprwy Arweinydd. Dyddiad cau 21 Mai.
@cylchparc
@CM_caeaullandaf
@Cylchpilipala
@cylchycoed
@cylchgrangetown
@ysgolglanmorfa
@nantlleucu
@cylchmeithrin
@cyngorcaerdydd
@mentercaerdydd
https://t.co/HoItRVEGL4
#yagym

Load More...